Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ερευνητικό έργο OurMED - Βιώσιμα συστήματα αποθήκευσης και διανομής νερού στη Μεσόγειο

Το ερευνητικό έργο OurMED στην περιοχή της Αγυιάς

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου OurMED από τον Καθ. Γεώργιο Καρατζά

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου OurMED από τον Επικ. Καθ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη

Συμμετοχικές δραστηριότητες μεταξύ των συμμετεχόντων του 1ου Διαδραστικού Εργαστηρίου του έργου OurMED

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 οργανώθηκε το 1ο Διαδραστικό Εργαστήριο (Living Lab) του ερευνητικού προγράμματος OurMED*, με διοργανωτές και επιστημονικούς υπεύθυνους του έργου τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και τον Επικ. Καθηγητή Εμμανουήλ Βαρουχάκη της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο «Λίμνη Καφέ» στην Αγυιά, με 48 συμμετέχοντες, που είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, ανάμεσά τους αγρότες και ιδιώτες, χρήστες νερού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αγυιάς, τοπικές αρχές, οργανισμοί διαχείρισης νερού, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, επιστήμονες κ.α. Οι φορείς που συμμετείχαν ήταν σχετικοί με τη διαχείριση των υδάτων και εκπροσώπησαν τους Δήμους Χανίων και Πλατανιά, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ) και Βόρειου Άξονα (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), τον Τ.Ο.Ε.Β Βαρυπέτρου, τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.), τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (Μ.ΥΗ.Σ.) Αγυιάς, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (OAKAE) και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες γνωρίστηκαν μεταξύ τους και με την ερευνητική ομάδα του έργου και ενημερώθηκαν για το σκοπό του ερευνητικού έργου. Επιπλέον, έλαβαν μέρος σε συμμετοχικές δραστηριότητες στις οποίες αποτύπωσαν τα σημαντικά θέματα και τις ανάγκες της περιοχής μελέτης και σημείωσαν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη σωστή διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε νερό διαφόρων χρηστών. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε η ανάγκη για τη στελέχωση των υπηρεσιών και την ενίσχυση των μέσων παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων ώστε να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα προς ανάλυση και μελέτη. Χαρακτηριστικά ήταν τα σχόλια των συμμετεχόντων για την προοπτική που δημιουργείται μέσω του προγράμματος OurMED για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων, μοντέλων και χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων για την ορθολογική διαχείριση του υδατικού συστήματος της Αγυιάς. Οι συμμετέχοντες φορείς δήλωσαν την πρόθεσή τους για συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με την ερευνητική ομάδα του έργου, ώστε να προκύψουν ορθά αποτελέσματα και χρήσιμα συμπεράσματα από το ερευνητικό έργο, τα οποία και να αξιοποιηθούν στο βέλτιστο βαθμό ακόμα και μετά τη λήξη του προγράμματος.

 

*Το ερευνητικό έργο OurMED (Βιώσιμα συστήματα αποθήκευσης και διανομής νερού στη Μεσόγειο) θα διαρκέσει έως το καλοκαίρι του 2026 και χρηματοδοτείται με 4,4 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα PRIMA (Σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Μεσόγειο) ως μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ Horizon 2020. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 15 εταίρους από 10 χώρες: UFZ (Συντονιστής του έργου, Γερμανία) RSS GmbH (Γερμανία), TUV (Ισπανία), Idrica (Ισπανία), SEMIDE (Γαλλία), La Tour du Valat (Γαλλία), Πολυτεχνείο Κρήτης (Ελλάδα), UP (Ιταλία), UΝΙSS (Ιταλία), UNINA (Ιταλία), RSCN (Ιορδανία), LPM (Μαρόκο), AgroInsider (Πορτογαλία), ESlM (Τυνησία) και BU (Τουρκία). Το έργο OurMED συνδυάζει την παρακολούθηση, τη μοντελοποίηση και τις εύκολες στην εφαρμογή τεχνολογίες, όπως λύσεις βασισμένες στη φύση, για δίκαιη διανομή νερού. Μέσα από το έργο δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της πρόσβασης σε γλυκό νερό σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα για τα νοικοκυριά και τη γεωργία, με ταυτόχρονη προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων. Το έργο OurMED έχει σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων διαχείρισης νερού σε οκτώ τοποθεσίες επίδειξης σε όλη τη Μεσόγειο εκ των οποίων η μια είναι η λεκάνη απορροής της Αγυιάς Χανίων (Ελλάδα), όπου και πραγματοποιήθηκε το 1ο Διαδραστικό Εργαστήριο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους (stakeholders) της περιοχής. Οι δράσεις του προγράμματος θα συνεχιστούν με συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και με την ένταξη όλων των πληροφοριών στο διαχειριστικό μοντέλο υδάτων της περιοχής. Ένα επιπλέον διαδραστικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί πριν την λήξη του έργου με παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο OurMED: https://ourmed.eu/ και OURMED.project.

 

Καθ. Δρ. Γεώργιος Καρατζάς

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

gkaratzas<στο>tuc.gr

Τηλέφωνο: 2821037792

 

Επικ. Καθ. Δρ Εμμανουήλ Βαρουχάκης

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ερευνητική Μονάδα Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης

evarouchakis<στο>tuc.gr

Τηλέφωνο: 2821037642

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012