Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

EURECA-PRO: Διάλεξη από τον Επίκ. Καθ. Tomasz Poloczek (SUT, Πολωνία)

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου European University on Responsible Consumption and Production (EURECA-PRO), διοργανώνει μια σειρά ανοιχτών επιστημονικών διαλέξεων στο πλαίσιο της κινητικότητας καθηγητών μεταξύ των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. Η 2η διάλεξη αυτής της σειράς έχει τίτλο

"Shaping the Structure and Properties of Laser-Cladded Alloys
Characterized by High-Erosion Resistance"

θα δοθεί από τον προσκεκλημένο ομιλητή

Assistant Professor Tomasz Poloczek
Silesian University of Technology (SUT), Gliwice, Πολωνία

στην παρακάτω ημέρα και ώρα

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 | 11:00

και η παρουκολούθηση είναι εφικτή, είτε με φυσική, είτε με διαδικτυακή, συμμετοχή

Αίθουσα 145.Π58 @ Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη
https://tuc-gr.zoom.us/j/92938414194?pwd=T3BwenpqUlB1TlREUzM4N2ZxNFg0UT09

Η διάλεξη είναι ανοιχτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EURECA-PRO, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Περίληψη

Materials that are durable and wear-resistant are essential for the successful operation of machines and equipment in the industrial sector. However, even the toughest materials can succumb to wear and tear over time, particularly when exposed to erosive forces. The lecture presents the results of research on the possibility of shaping the structure and properties of cobalt-based alloys (type Stellite 6) fabricated by laser cladding in order to increase their erosion resistance. Effect of the concentration of elements in the Co-Cr-W-C-Ti alloy on the possibility of in situ synthesis of titanium carbide was subjected to a detailed analysis. In particular, the effect of the addition of titanium and carbon on the ability to control the reinforcing phase content and morphology was investigated. The commercial Co-Cr-W-C coatings as well as composite coatings reinforced by in situ synthesis of TiC phase were subjected to erosive wear resistance tests with the determination of mechanism of erosive wear.

Βιογραφικό

Tomasz Poloczek is currently an Assistant Professor at the Welding Department of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. In 2017, he completed his Master's studies in the field of Mechanical Engineering, specializing in Welding Technologies, obtaining the title of Master of Science in Engineering. In order to broaden his competences he completed courses of International Welding Engineer (IWE) and International Welding Inspector (IWI). He developed his skills in the field of Non-Destructive Testing, obtaining certificates in the Visual (VT2), Magnetic Particle (MT2), Penetrant (PT2), Radiographic (RT2) Testing Methods. In 2017 he started his doctoral studies at the Welding Department of the Silesian University of Technology and graduated with distinction in 2023. He is the author of 38 publications.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012