Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

"Η φυσική πίσω από τα χειροκροτήματα" στο Physics World

Το επιστημονικό περιοδικό Physics World (IOP Publishing) φιλοξενεί στην ενότητα Ακουστική (Acoustics), άρθρο με τίτλο “The physics of hand clapping: here’s how to do it best”. Το άρθρο αναφέρεται στην έρευνα του ερευνητή Νικολάου Παπαδάκη και του καθηγητή Γεωργίου Σταυρουλάκη από το Ινστιτούτο Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η αρχική έρευνα εξετάζει διαφορετικά είδη από χειροκροτήματα, ‘handclap configurations’ (11 συνολικά)  με σκοπό να εκτιμήσει ποιο είναι το βέλτιστο για χρήση ως εναλλακτική πηγή διέγερσης για ακουστικές μετρήσεις σε χώρους. Ιδιαίτερη αναφορά  έχει η κατηγορία ‘θολοτό χειροκρότημα’ domed handclap’ (εικ. A1+) κατά την οποία η δημιουργία ενός θύλακα αέρα ανάμεσα στις παλάμες κατά την στιγμή της κρούσης, δημιουργεί μια μορφή συντονισμού Helmholtz, η οποία βελτιώνει το συχνοτικό περιεχόμενο στις χαμηλές συχνότητες, το οποίο είναι σημαντικό για ακουστικές μετρήσεις σε χώρους.

Σχετικός σύνδεσμος στο Physics World:

https://physicsworld.com/a/the-physics-of-hand-clapping-heres-how-to-do-it-best/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012