Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Μέτρα διευκόλυνσης στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που κατάγονται από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει μέτρα διευκόλυνσης στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που κατάγονται από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες:

Για τους παλιούς φοιτητές από τα μέρη που επλήγησαν:

  1. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησής τους, οι εξετάσεις γι’ αυτούς θα επαναληφθούν τον επόμενο μήνα, με ιδιαίτερο πρόγραμμα που θα καταρτιστεί μετά την καταγραφή αυτής της ανάγκης.
  2. Απουσίες στα Εργαστήρια το πρώτο διάστημα θα θεωρηθούν δικαιολογημένες.
  3. Θα σιτίζονται εφέτος δωρεάν, ανεξαρτήτως του οικογενειακού εισοδήματος.  

Για τους νέους φοιτητές από τα μέρη που επλήγησαν:

  1. Σίτιση: Θα σιτίζονται εφέτος δωρεάν, ανεξαρτήτως του οικογενειακού εισοδήματος.
  2. Στέγαση: Οι φοιτητές θα δηλώσουν με την εγγραφή τους την προέλευση κατοικίας τους, ώστε να ληφθεί υπόψη ενισχυτικά κατά την εξέταση της αίτησής τους.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012