Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέα Διεθνής Συνεργασία της Ερευνητικής Ομάδας Co.Mec.O του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ερευνητικές ομάδες (τοποθεσίες) που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στο Soundscape Attributes translation Project (SATP)

Ο Μεταδιδακτορικός ερευνητής Νικόλαος Μ. Παπαδάκης και ο Καθηγητής Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης  από το Ινστιτούτο Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης (Co.Mec.O) και τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμμετέχουν στο Soundscape Attributes Translation Project (SATP), το οποίο αποτελεί μια διεθνή συνεργασία, που περιλαμβάνει περισσότερα από 20 ακαδημαϊκά ιδρύματα και πάνω από 60 ερευνητές από όλο τον κόσμο (Εικόνα).

Γενικότερος σκοπός είναι να παρέχει τις βάσεις για τυποποιημένες αξιολογήσεις ηχητικών περιβαλλόντων, σύμφωνα με τις αρχές της Ακουστικής Ηχοτοπίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες, χώρες και πολιτισμούς.

Το SATP αποτελεί μέρος του ERC Advanced Grant, ‘Soundscape Indices’, το οποίο συντονίζει το University College London.

Η κοινή δημοσίευση από όλες τις ομάδες ‘Soundscape descriptors in eighteen languages: Translation and validation’ συνοψίζει και θέτει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τα αποτελέσματα από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, όπως και από την Ελληνική δημοσίευση. Η προσέγγιση της Ακουστικής Ηχοτοπίου επεκτείνει την πιο παραδοσιακή προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Ακουστικής, λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα του πώς βιώνουμε το ακουστικό περιβάλλον, ενώ αρχίζει και περιλαμβάνεται σε νομοθεσίες και εθνικές περιβαλλοντικές στρατηγικές, όπως πρόσφατα στην Ουαλία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012