Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέα Έκδοση: «Ατμόσφαιρα και Κλίμα»

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Καθηγητή Μιχάλη Λαζαρίδη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Ατμόσφαιρα και Κλίμα» από τις Εκδόσεις ΚΑΛΛΙΠΟΣ. Το βιβλίο βρίσκεται στο αποθετήριο των Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ.

Στο βιβλίο αυτό μελετώνται η δομή, η σύσταση και η δυναμική της ατμόσφαιρας, καθώς και το κλιματικό σύστημα. Παρουσιάζεται, επίσης, η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης και στην ατμόσφαιρα, ενώ εξετάζεται η δυναμική της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της πίεσης. Στη συνέχεια, αναλύεται το ενεργειακό ισοζύγιο της Γης με τη χρήση απλών μοντέλων. Γίνεται εισαγωγή βασικών αρχών της θερμοδυναμικής για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής ισορροπίας και της μεταβολής της θερμοκρασίας και πίεσης με το ύψος, καθώς και των εξισώσεων κίνησης για τη μεταφορά των αερίων μαζών στην ατμόσφαιρα. Μελετάται, επίσης, η ωκεάνια κυκλοφορία, καθώς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Γίνεται υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ανθρωπογενείς, αλλά και από φυσικές πηγές. Μελετώνται αέριοι ρύποι και αιωρούμενα σωματίδια, μαθηματικά μοντέλα για διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθώς και κλιματικά μοντέλα. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η αλληλεπίδραση των ωκεανών με το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα νέφη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες στην κατανόηση του κλίματος. Εξετάζονται, επομένως, οι νόμοι της ακτινοβολίας και η αλληλεπίδραση των αερίων και σωματιδιακών ρύπων με την ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος, το εγχειρίδιο αναλύει τα κριτήρια για την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και εξετάζει σενάρια μεταβολών των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο κλίμα

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012