Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέο έργο Horizon "HI-EURECA-PRO": Η εφαρμογή της καινοτομίας στην αειφόρο κληρονομιά

Το έργο HI-EURECA-PRO συμπεριελήφθη μεταξύ των 12 επιτυχόντων έργων μετά την αξιολόγηση 61 προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες υπεβλήθησαν από περίπου 400 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Η πρόταση HI-EURECA-PRO κατατέθηκε υπό την αιγίδα της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption and Production) για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.

Η ερευνητική πρόταση υποβλήθηκε από την ομάδα του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Eνεργειακών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με επικεφαλής τον Καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο, Διευθυντή του Εργαστηρίου, ο οποίος αναλαμβάνει και ρόλο συντονιστή του έργου. Εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Ελλάδα), συμμετέχουν άλλα 7 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην πρόταση, όλα μέλη της Συμμαχίας EURECA-PRO: Montanuniversität Leoben (Αυστρία), Universitatea din Petroşani (Ρουμανία), Politechnika Śląska (Πολωνία), TU Bergakademie Freiberg (Γερμανία), Hochschule Mittweida (Γερμανία), Universidad de León (Ισπανία), Universiteit Hasselt (Βέλγιο).

Το HI-EURECA-PRO στοχεύει στη διερεύνηση του δυναμικού της καινοτομίας που βασίζεται στην κληρονομιά (heritage) για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε αγροτικές και αστικές κοινότητες, αλλά και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια θα αναπτύξουν συγκεκριμένες μετρήσιμες μεθόδους, εργαλεία και διαδικασίες για τη βιωσιμότητα των υλικών κατασκευής σε μνημεία βιομηχανικής, πολιτιστικής και μεταλλευτικής κληρονομιάς.

Ο κύριος στόχος του HI-EURECA-PRO είναι η επίτευξη ερευνητικής αριστείας μέσω στοχευμένων δράσεων καινοτομίας που υποστηρίζονται από εταίρους της Συμμαχίας EURECA-PRO. Για την υλοποίηση του παραπάνω γενικού στόχου, σχεδιάζονται επιδείξεις βιομηχανικής, πολιτιστικής και μεταλλευτικής κληρονομιάς. Θα αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι, εργαλεία και διαδικασίες για την αειφορία σε θέματα κληρονομιάς με στόχο:

  • τη δημιουργία ισχυρού περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας που θα περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους της πενταπλής έλικας καινοτομίας: περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και ακαδημαϊκή
  • την εισαγωγή νέας, προηγμένης τεχνογνωσίας που θα διατεθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους
  • την προοπτική για νέες ερευνητικές σταδιοδρομίες στους αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με πρακτική εμπειρία στη διασύνδεση της βιομηχανίας, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης
  • το άνοιγμα νέων δρόμων για συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και της αγοράς για τη δοκιμή και εφαρμογή βιώσιμων υλικών, εργαλείων και μεθόδων
  • τη δημιουργία και μεταφορά γνώσης στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012