Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέο έργο με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (HORIZON) στην περιοχή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσια κύματα

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «MODULAR ELECTRICAL GENERATOR PTO SYSTEM FOR WAVE - MEGA PTO WAVE» αξιώθηκε σημαντικής Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης HORIZON (€4M). Το έργο στοχεύει στην παραγωγή καθαρής και αξιόπιστης ενέργειας από τα κύματα των ωκεανών. Μέσω αυτού του έργου, θα δημιουργηθεί ένα έξυπνο, επεκτάσιμο σύστημα που προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και έχει απρόσκοπτη λειτουργία, ακόμα και στην περίπτωση της εμφάνισης βλαβών. Σχεδιάζοντας όλες τις επιμέρους συσκευές (ηλεκτρική γεννήτρια, μετατροπέα ηλεκτρονικών ισχύος και μαγνητικό κιβώτιο ταχυτήτων αξονικής ροής) δομοστοιχειωτές, το έργο θα επιτύχει εύκολη κατασκευή και μεταφορά, εγκατάσταση, συντήρηση, αφαίρεση και ανακύκλωση.

Ο Αναπ. Καθηγητής της Σχολής ΗΜΜΥ, Δρ. Κωνσταντίνος Γυφτάκης θα ηγηθεί της ομάδος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στόχος, η ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων διάγνωσης σφαλμάτων στη γεννήτρια και το μαγνητικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Το έργο MEGA PTO Wave συγκεντρώνει τεχνογνωσία από όλη την ΕΕ για τη δημιουργία ενός συστήματος παραγωγής ενέργειας που συνδέεται με βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, για την επιτάχυνση της εμπορευματοποίησης της κυματικής ενέργειας για τη σύλληψη τεράστιων ποσοτήτων προβλέψιμης ενέργειας με βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικούς ρύπους έως το 2050.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

 • The University of Edinburgh, UK
 • Technical University of Crete, Greece
 • Supply Design Limited, UK
 • Cheros Srl, Italy
 • Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, Italy
 • WAVEC/Offshore Renewables – Centro de Energia Offshore Associacao, Portugal
 • CGEN Engineering Ltd, UK
 • Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Germany
 • Association Europeenne de l’Energie de l’Ocean, Belgium
 • Mocean Energy Ltd, UK
 • Pure Marine Gen (Ireland) Limited, Ireland
 • CETO Wave Energy Ireland Limited, Ireland
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012