Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέο πρόγραμμα Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education: Sustainable transportation within the framework of green deal (SPHERE)

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σταυρουλάκη συμμετέχει στην ομάδα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, τα οποία υποστηρίζουν το νέο πρόγραμμα Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education: Sustainable transportation within the framework of green deal (SPHERE) - Βιώσιμες μεταφορές στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας (Project number 101128065-SPHERE-ERASMUS-EDU-2023-CBHE).

Ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και έχει αποδειχθεί δύσκολο να εξαλειφθεί από τον άνθρακα.

Μία από τις κύριες πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης είναι οι βιώσιμες μεταφορές (ST) που περιλαμβάνει στόχους όπως καθολική πρόσβαση, βελτιωμένη ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενισχυμένη απόδοση και μειωμένες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις. Η Ε.Ε. έχει από καιρό προσδιορίσει το ST ως μία από τις προτεραιότητες για την απαλλαγή των μεταφορών από άνθρακα σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει το Ουζμπεκιστάν και το Κοσσυφοπέδιο* να υιοθετήσουν σχετικά προγράμματα σπουδών στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, το οποίο δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και προσαρμοσμένο στις νέες προκλήσεις και είναι εξαιρετικά ασύμβατο όσον αφορά την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων της πράσινης μετάβασης στον τομέα του ST.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα προγράμματος: https://sphere.pr.ac.rs/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012