Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης θα υπηρετήσει ως Πρόεδρος Θεματικής Περιοχής (Area Chair) του υψηλού κύρους διεθνούς συνεδρίου ECAI-2024

Ο Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης θα υπηρετήσει ως Πρόεδρος Θεματικής Περιοχής (Area Chair) στην Επιτροπή Κρίσης Εργασιών του 27ου European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2024)

To ECAI θεωρείται παραδοσιακά το σημαντικότερο συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη και διοργανώνεται πάντα με την υποστήριξη της European Association for Artificial Intelligence (EurAI), που είναι η ομοσπονδία των ανά ευρωπαϊκή χώρα εθνικών επιστημονικών ενώσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (στην Ελλάδα, η αντίστοιχη ένωση είναι η “Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης-EETN”). Στο γνωστό σύστημα αξιολόγησης συνεδρίων CORE, το ECAI εμφανίζεται ως ένα συνέδριο κατηγορίας “A”.

Ο πλήρης κατάλογος των προέδρων θεματικών περιοχών είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση https://www.ecai2024.eu/committees/area-chairs 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012