Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Καθηγητής Κ. Ζοπουνίδης και ο Αν. Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης στην Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας

Jaime Gil Aluja (Πρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας και Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής ΜΠΔ), Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης (Μέλος της εν λόγω Ακαδημίας), Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ατσαλάκης

Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ατσαλάκης εκπροσώπησαν το Πολυτεχνείο Κρήτης στο 18ο Διεθνές Σεμινάριο της Βαρκελώνης, 15-16 Νοεμβρίου 2023.

Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Σεμιναρίου, που διοργανώθηκε από τη Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας, οι προσκεκλημένοι καθηγητές αναφέρθηκαν στο θέμα «Η προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης απέναντι στα όρια της ζωής στον Πλανήτη».

Ο Προέδρος της Ακαδημίας Jaime Gil Aluja, Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά την έναρξη και τη λήξη του Σεμιναρίου, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των μακρο-αποφάσεων που αφορούν τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Από την πλευρά των ερευνητών στις κοινωνικές επιστήμες και κυρίως στις οικονομικές και επιστήμες του μάνατζμεντ, είναι δυνατόν να συνεισφέρουμε στη διευκόλυνση της οικολογικής μετάβασης με μοντέλα και τεχνικές του μάνατζμεντ

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Μέλος της εν λόγω Ακαδημίας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ατσαλάκης παρουσίασαν το άρθρο «Δασμοί Άνθρακα και Αθέμιτος Ανταγωνισμός». Αναφέρθηκαν στην ανάγκη για περιβαλλοντικά σταθερό μετασχηματισμό, ως αντίδραση στα παγκόσμια ακραία κλιματικά φαινόμενα και ανέλυσαν πως η ανάγκη αυτή χρησιμεύει ως κινητήρια δύναμη τόσο για τη διατήρηση των οικολογικών συστημάτων της γης όσο και για την προώθηση της ανθρώπινης επιβίωσης και προόδου.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012