Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης εκλέχθηκε Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης

Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης εκλέχθηκε Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης (Academia Europaea) για το έργο του στο πεδίο της Πληροφορικής.

Η Academia Europaea ιδρύθηκε το 1988 και είναι η Πανευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Γραμμάτων, μια ευρωπαϊκή μη κυβερνητική ένωση με περισσότερα από 5.000 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 83 επιστημόνων βραβευθέντων με το βραβείο Nobel (Nobel Laureates). Αντικείμενο της Academia Europaea είναι η πρόοδος και η διάδοση της αριστείας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, το δίκαιο, τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την ιατρική και όλους τους κλάδους των φυσικών και τεχνολογικών επιστημών, οπουδήποτε στον κόσμο για δημόσιο όφελος και για την προαγωγή της εκπαίδευσης του κοινού όλων των ηλικιών στα προαναφερθέντα επιστημονικά αντικείμενα στην Ευρώπη. H Ακαδημία στοχεύει να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή έρευνα, να παρέχει συμβουλές σε φορείς χάραξης πολιτικής και διεθνείς οργανισμούς για επιστημονικά ζητήματα και να προωθεί τη διεπιστημονική και διεθνή έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκλογή του Καθ. Μ. Γαροφαλάκη και την Ακαδημία της Ευρώπης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ae-info.org/ae/Member/Garofalakis_Minos

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012