Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Παγκόσμια Διάκριση για τους Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη και Μιχαήλ Δούμπο

Το άρθρο των Καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη και Μιχάλη Δούμπου:

Zopounidis, C. , Doumpos, M. (2002) Multicriteria classification and sorting methods: A literature review, European Journal of Operational Research, 138 (2), 229-246.

Αναφέρθηκε ως πρώτο στα δέκα καλύτερα από άποψη βιβλιογραφικών ετεροαναφορών.

Η κατάταξη των τεσσάρων πρώτων άρθρων είναι η ακόλουθη:

                                                                                Αναφορές

  1. Zopounidis, Doumpos (2002)                        350
  2. Greco et al. (2002)                                           283
  3. Araz and Ozkarahan (2007)                            171
  4. Almeida-Diaz, Figueira and Roy (2010)        102

Η αναφορά αυτής της κατάταξης έγινε στο διεθνές έγκυρο περιοδικό Expert Systems With Applications από τους:

Pavel Anselmo Alvarez,

Alessio Ishizaka,

Luis Martinez,

Multiple-criteria decision-making sorting methods: A survey, Expert Systems with Applications, 183, 2021, 115368.

Οι εν λόγω καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν βραβευτεί επίσης από τη Διεθνή Εταιρεία Multiple Criteria Decision Making και θεωρούνται κορυφαίοι στον κόσμο σε αποφάσεις ταξινόμησης με πολλαπλά κριτήρια.

Ο σύνδεσμος του άρθρου στο Expert Systems With Applications:

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417421007958

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012