Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Μετά από πολλά αιτήματα και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα καλύτερης και πληρέστερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών των Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνουν το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης:

Α. «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία αναγράφεται στο δίπλωμα

  1. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και
  2. Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)

Β. «Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία αναγράφεται στο δίπλωμα:

  1. Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems)
  2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι:

η 24η Σεπτεμβρίου 2023.

Τα δύο Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνονται τόσο σε Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους των Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε δύο πολύ σημαντικά με μεγάλες προοπτικές αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών.

Η έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24 έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και το πέρας του την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024. Οι εγγραφές των επιλεγέντων θα γίνονται από τη Δευτέρα 2 έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή σε κάθε ένα από τα Δ.Π.Μ.Σ., καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης αιτήσεων για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που βρίσκεται στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα www.sse-tuc.edu.gr των Δ.Π.Μ.Σ. είτε στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. στους αριθμούς τηλεφώνων 2108904217; 2821037161; 6937991649.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012