Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Πρόσκληση για συμμετοχή στο EURECA-PRO Doctoral Training Programme

Το EURECA-PRO Doctoral School του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση (European University on Responsible Consumption and Production, EURECA-RPO) προσκαλεί τους υποψήφιους διδάκτορες του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΕURECA-PRO Doctoral Training Programme, συμπληρωματικά στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών όπου είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Η συμμετοχή στο EURECA-PRO Doctoral School προσφέρει τη δυνατότητα κινητικότητας για έρευνα στα πανεπιστήμια-εταίρους της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας EURECA-PRO και πρόσβαση σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και γνώσεις, αλλά και επιστημονικό networking υψηλού κύρους. Η επιτυχής συμμετοχή οδηγεί στην απονομή και ενός ξεχωριστού ΕURECA-PRO PhD Certificate, όπου πιστοποιείται η συμμετοχή στα ακαδημαϊκά προγράμματα και τις επιμορφώσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EURECA-PRO.

Στη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους στο πλαίσιο και του EURECA-PRO Doctoral Training Programme, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να ολοκληρώσουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες που πιστοποιούνται από το EURECA-PRO Doctoral School και περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Πρέπει επίσης να κάνουν μια σύντομη, ανοικτή, online παρουσίαση με θέμα την διδακτορική τους έρευνα στο PhD Seminar και να έχουν ενεργή συμμετοχή στις σχετικές δράσεις του EURECA-PRO, όπως το PhD Journey, τα Lecture Series, και το Young Researcher’s Colloquium.

Η διαδικασία αίτησης είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει:

  • Έγκριση του Επιβλέποντα Καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής
  • Αίτηση, Βιογραφικό (CV) και Motivation Letter (300 λέξεις)

Τα βασικά κριτήρια επιλογής που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες είναι τα εξής:

  • να είναι ήδη διδακτορικοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης
  • να βρίσκονται στην αρχή των διδακτορικών τους σπουδών
  • τα έχουν τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Β2)
  • η έρευνά τους να είναι σχετική με Responsible Consumption and Production (RCP)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και για την υποβολή αίτησης, ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eurecapro.eu/phd-programme/

Συμπληρωμένες αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά (email) στους τοπικούς EURECA-PRO Doctoral Coordinators των πανεπιστημίων-εταίρων. Για το Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕURECA-PRO Doctoral Coordinator έχει οριστεί ο Επ. Καθ. Εμμανουήλ Βαρουχάκης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) [email: evarouchakis<στο>tuc.gr].

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012