Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σεμινάριο «EURECA-PRO, a key player for SDG 12» στις Βρυξέλλες | 12.06.2024

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (EURECA-PRO), σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους, είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης για τους πολίτες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής, ευθυγραμμισμένο με τους στόχους SDG 12 των Ηνωμένων Εθνών.

Το EURECA-PRO είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στο Σεμινάριο «The European University EURECA-PRO, a key player for SDG 12», το οποίο θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του EURECA-PRO και εκπροσώπων από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και για τη δόμηση των οικοσυστημάτων στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης. Τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν:

  1. Διαχείριση φυσικών πόρων και κυκλική οικονομία
  2. Δεξιότητες απαραίτητες για την επίτευξη μιας δίκαιης μετάβασης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από εκπροσώπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) και της UNIDO στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων GROW και EAC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως εταίρος του EURECA-PRO, συμμετέχει στο Σεμινάριο με κλιμάκιο τριών καθηγητών: τον Ομότιμο Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, τον Επίκουρο Καθηγητή Εμμανουήλ Βαρουχάκη και τον Επίκουρο Καθηγητή Ανδρέα Γιώτη.

Πλήρες πρόγραμμα, προφίλ ομιλητών και εγγραφές: https://www.eurecapro.eu/eureca-pro-a-key-player-for-the-sdg-12/

Ημερομηνία και Ώρα: 12 Ιουνίου 2024 , 9:00-14:00 (ώρες Βρυξελλών)

Τοποθεσία: Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie, 100 rue du Trone, Βρυξέλλες ή Online

Προθεσμία εγγραφών: 12 Ιουνίου 2024, πριν την έναρξη (για online συμμετοχή)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012