Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συμποσίου Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής (ISAG2024)

Tο Πολυτεχνείο Κρήτης συνεργάζεται με το Πολυτεχνείο Yildiz της Κωνσταντινούπολης και το Πανεπιστήμιο του Wroclaw της Πολωνίας για τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συμποσίου για την Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (International Symposium on Applied Geoinformatics – ISAG2024). Το Συμπόσιο θα λάβει χώρα στο Wroclaw της Πολωνίας, στις 9–10 Μαΐου 2024. Στην οργανωτική επιτροπή του Συμποσίου συμμετέχουν δύο μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής και ο Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος.

Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας (geospatial information), αναπτύσσεται με δυναμικούς ρυθμούς. Η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών από πηγές, όπως δορυφορικές εικόνες, αυτόνομα οχήματα, κάμερες και αισθητήρες IoT, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική παρακολούθηση, η βιοποικιλότητα, οι έξυπνες πόλεις, η αστικοποίηση και η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.

Στόχος του ISAG2024 είναι η παρουσίαση και προώθηση των τελευταίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων της κοινότητας της Γεωπληροφορικής, απέναντι από τις προκλήσεις του σήμερα. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στην επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, στην προηγμένη απομακρυσμένη ανίχνευση, στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, στα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, στις έξυπνες πόλεις, στα μη επανδρωμένα συστήματα, κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή εργασιών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ISAG2024:

https://isagsymposium.org/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012