Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στο Συνέδριο «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Συνέδριο, με θέμα: «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη» διοργανώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27-29 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Με βασικό στόχο την προώθηση των προοπτικών της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Συνέδριο περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, για τα εξής νευραλγικά ζητήματα:

  • Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, με σεβασμό στους φυσικούς πόρους, την πλούσια βιοποικιλότητα και τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Ενεργειακή μετάβαση, με δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την παράλληλη προστασία των καταναλωτών.
  • Οργάνωση ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, ακολουθώντας τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας.
  • Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης δεδομένων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της δημόσιας πρόσβασης στην πληροφορία που αφορά στο περιβάλλον.

Στο τριήμερο Συνέδριο πρόκειται να συμμετάσχουν, ως ομιλητές και ομιλήτριες, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιστήμονες διεθνούς κύρους, εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες και ειδικοί στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης ανάπτυξης, καθώς επίσης ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Πολιτείας, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων και επιχειρηματίες. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στις εργασίες του Συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές διαλέξεις και να συμβάλλουν στην ανταλλαγή απόψεων.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, δηλαδή με φυσική παρουσία συνέδρων, αλλά και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση σε YouTube και Facebook. Για τη δια ζώσης συμμετοχή είναι υποχρεωτική η σχετική δήλωση. Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα εγγραφής, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://www.congressypen.gr/

Το τριήμερο Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://www.ypengreenpolicy.gr/

Tο Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει και εκπροσωπείται στο Συνέδριο από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Δια Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας Αν. Καθηγητή Φώτιο Κανέλλο. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Συνέδριο είναι ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Σπύρος Παπαευθυμίου.

Για επιπλέον υλικό επικοινωνίας και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Μαρία Δημητροπούλου (e-mail: md@sympraxis.eu, τηλέφωνα: 210 2113333 και 6948 884018).

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012