Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συνάντηση των εταίρων του έργου Horizon 2020 PROBONO στο ΚΑΜ στα Χανιά

Συνάντηση (general assembly) των εταίρων του ερευνητικού έργου
Horizon 2020 PROBONO με τίτλο

“The integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings
in connected sustainable green neighbourhoods”

Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Χανιά


Την Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση (general assembly) όλων των εταίρων του ερευνητικού έργου PROBONO στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά. Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο έργο με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθ. Διονυσία Κολοκοτσά, Κοσμήτορα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ),  τον ερευνητή της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ Δρ. Νικόλαο Καμπέλη και τον υποψήφιο διδάκτορα της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ κ. Φίλιππο Λυγεράκη. Οι συνεργάτες του έργου θα συμμετέχουν διά ζώσης σε συζητήσεις και ομάδες εργασίας γύρω από το πλαίσιο της βιωσιμότητας στο αστικό περιβάλλον, των καινοτόμων τεχνολογιών και των ζωντανών εργαστηρίων του έργου.

Η φιλοδοξία για βιώσιμα και πράσινα κτίρια σε ολόκληρη την Ευρώπη συναντά ακόμα και σήμερα μια σειρά από εμπόδια που οφείλονται στο υψηλό αρχικό κόστος κατασκευής, στην αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων, σε κοινωνικά προβλήματα μη αποδοχής, και σε έλλειψη γνώσης, εμπειριών και κινήτρων.

Ως απάντηση στις προκλήσεις που σχετίζονται με τις εξελίξεις στον κτιριακό τομέα, το έργο PROBONO οραματίζεται την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία να συνεργάζεται αρμονικά με την ευρύτερη κοινότητα των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό πλαίσιο με επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιες αρχές, φορείς και πολίτες συνεργάζονται με αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων, θετικού ενεργειακού ισοζυγίου και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα πράσινων κτιρίων και γειτονιών.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο έργο με πολυεπίπεδο ρόλο με στόχο:

  • την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων (digital twins) καινοτόμων τεχνολογιών που αφορούν στην κατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
  • την αξιοποίηση γραφημάτων γνώσης (knowledge graphs) για την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών
  • την ανάπτυξη μοντέλων πρακτόρων (agent-based modelling) με στόχο την εκπόνηση σύνθετων ερευνητικών δράσεων στα ζωντανά εργαστήρια.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

A group of yellow stars Description automatically generated with low confidence

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 101037075.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012