Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συνέντευξη Τύπου στη Λεμεσό για το Τελικό Συνέδριο της Πράξης «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, από τη διοργανώτρια αρχή για το Τελικό Συνέδριο της Πράξης «ΑΝΕΛΙΞΗ», το οποίο διεξήχθη στις 16-18 Ιουνίου 2023 στη Λεμεσό της Κύπρου, στο Κτήριο «Τάσος Παπαδόπουλος» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Ο Καθηγητής Πέτρος Γκίκας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών (DEPLAB) και Πρόεδρος του Συνεδρίου, ανακοίνωσε την έναρξη του Συνεδρίου, το οποίο αποτελεί το τελικό συνέδριο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τη διαχείριση αυξανόμενων αναγκών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους (με ακρωνύμιο: ΑΝΕΛΙΞΗ)».

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε εκτενώς στην Πράξη ΑΝΕΛΙΞΗ του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και έχει ως στόχο την εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας για την αναβάθμιση υπερφορτωμένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Ελλάδα και την Κύπρο, με μειωμένο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Ο Καθηγητής σημείωσε τους κύριους σκοπούς της πράξης, όπως η αύξηση της δυναμικότητας των ΕΕΛ χωρίς μεγάλη απαίτηση χώρου, το μικρό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, την μείωση της ενεργειακής δαπάνης κατά περίπου 35% και την παραγωγή βιοστερεών με συγκέντρωση άνω του 35%.

Ειδικότερα, η Πράξη έχει ως στόχο την αναβάθμιση δύο υπερφορτωμένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, έτσι ώστε οι ΕΕΛ να μπορέσουν να δεχτούν αυξημένο φορτίο εισόδου, με παράλληλη μείωση της ενεργειακής δαπάνης, και εν γένει του κόστους λειτουργίας. Πρόκειται για τις ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου και Κυπερούντας της Επαρχίας Λεμεσού. Και οι δύο ΕΕΛ λειτουργούν πλησίον των ορίων σχεδιασμού, ενώ προγραμματίζεται επέκταση του αποχετευτικού δικτύου, και άρα αύξηση της εισερχόμενης υδραυλικής παροχής και φορτίου BOD5. Με την ολοκλήρωση του έργου, η κάθε ΕΕΛ θα δύναται να επεξεργάζεται αυξημένα φορτία εισόδου. Τα παραγόμενα βιοστερεά (ιλύς) αναμένεται να έχουν συγκέντρωση σε στερεά τουλάχιστον 30% και δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά ή για την παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, το έργο θα αναβαθμίσει το περιβάλλον, τόσο λόγω της ποιοτικής αναβάθμισης των επεξεργασμένων εκροών, όσο και λόγω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού.

Στη συνέντευξη τύπου παρευρέθηκε και η Επίτροπος Περιβάλλοντος της Κύπρου, κα Μαρία Παναγιώτου, η οποία εξήρε την προσπάθεια του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κυπερούντας και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου για την απόφαση διοργάνωσης του Συνεδρίου, αναγνωρίζοντας το ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητών στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των αποβλήτων, καθώς και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, την οποία στηρίζει έμπρακτα και το γραφείο Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τέλος, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο συνέδριο και δήλωσε ότι περιμένουν τα αποτελέσματα για περαιτέρω αξιοποίηση.

Στο βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη δεξιά στήλη, μπορείτε να ακούσετε δηλώσεις της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κας Μαρίας Παναγιώτου, καθώς και του Καθηγητή Πέτρου Γκίκα, σχετικά με το Τελικό Συνέδριο και την ολοκλήρωση της Πράξης «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της πράξης ή επικοινωνήστε στο email info<στο>anelixi.tuc.gr.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012