Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συνεργασία με τον UN-HABITAT Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Πρόγραμμα Ανθρώπινων Οικισμών - Her City

Η έρευνα στο πλαίσιο της συνεργασίας της Επίκουρης Καθηγήτριας Βασιλικής Γεροπάντα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον UN-HABITAT Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Πρόγραμμα Ανθρώπινων Οικισμών - Her City, συμπεριλήφθηκε ως case study with an impact στον οργανισμό, και δημοσιεύθηκε στην παγκόσμια έκθεση του.

Συνοπτική Περιγραφή: Ανάπτυξη πιλοτικής έρευνας για καινοτόμες μεθόδους ανασυγκρότησης δημόσιου χώρου, χωροθέτησης χρήσεων, συμμετοχικού σχεδιασμού στην πόλη των Χανίων μέσα από διεξαγωγή σύντομων μαθημάτων, διαδικτυακών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων, όπως συμφωνήθηκε αμοιβαία και με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των μαθητών γύρω από τις έξυπνες τεχνολογίες στον πολεοδομικό σχεδιασμό. (Συνεργασία με απόφαση Συγκλήτου 582/2022). Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Σχεδιασμός Έξυπνων και Ψηφιακών Πόλεων και Σχεδιασμός Έξυπνων Αστικών Περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης και συμμετείχαν στο σύνολο 48 φοιτητές.

Συντελεστές: Jose Chong, Programme Manager, Global Public Space Programme, UN-HABITAT, Elin Andersdotter Fabre, Chiara Martinuzzi HERCITY Programme, UN-HABITAT Γεροπαντα Βαλινα Επιστημονική Υπεύθυνη.

Impact story

https://hercity.unhabitat.org/chania?fbclid=IwAR2qA1GRKjg9yS2oW99dR7BH83eH7qZvTAjs0PVGml2Z_iKLewty5fBsbiw

Παγκοσμια Έκθεση

https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/10/her_city_final_report_20221019.pdf

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012