Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Τιμητική Εκδήλωση και Ονοματοδοσία Αίθουσας «Παναγιώτης Μανωλόπουλος»

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση Ονοματοδοσίας της Αίθουσας Κ2.Α1 στο Κτίριο Κ2 της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) σε Αίθουσα «Παναγιώτης Μανωλόπουλος». Παράλληλα, θα γίνει επίσημη ανακοίνωση χορήγησης υποτροφίας «Παναγιώτης Μανωλόπουλος» σε ετήσια βάση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ.

Η τιμητική υποτροφία «εις μνήμην Παναγιώτη Μανωλόπουλου» χορηγείται από την εταιρεία POLYGREEN ως φόρος τιμής στον εκλιπόντα Παναγιώτη Μανωλόπουλο, Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό και απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, ο οποίος για 11 συναπτά έτη εργάστηκε με ζήλο και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας. Η υποτροφία θα χορηγείται κατά τη λήξη κάθε έτους σε αριστεύσαντα απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ).


Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

  • Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθ. Μ. Ζερβάκη
  • Χαιρετισμός της Κοσμήτορος της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, Καθ. Δ. Κολοκοτσά
  • Παρουσίαση: Η πορεία και το έργο του Παναγιώτη Μανωλόπουλου
  • Ανάγνωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ για την Υποτροφία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ονοματοδοσία της Αίθουσας Κ2.Α1 σε Αίθουσα «Παναγιώτης Μανωλόπουλος»
  • Ομιλία εκ μέρους της εταιρείας Polygreen
  • Αποκαλυπτήρια της σχετικής πινακίδας στο Κτίριο Κ2
  • Κέρασμα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012