Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης εταίρος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής με θέμα την Απελευθέρωση της Ευρώπης

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, έπειτα από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τη διευθύντριά του Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη, ορίστηκε εταίρος για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής με θέμα την Απελευθέρωση της Ευρώπης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα με τη συμμετοχή όλων των κρατών της Ευρώπης, που είχαν εμπλακεί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμβολή του Εργαστηρίου κατ' αρχήν εντοπίζεται στο τμήμα της πολιτιστικής διαδρομής, που αφορά κυρίως στη Μάχη της Κρήτης. Βασίζεται σε έρευνα με ανάλογο θέμα  που έχει εκπονηθεί ως μεταπτυχιακή διατριβή (Ιούλιος 2023) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης από την αρχιτέκτονα Καλλιόπη Ράπτη και επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη, στο πλαίσιο αντίστοιχων ερευνών του Εργαστηρίου, που αφορούν στο αποτύπωμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Πόλη και την Αρχιτεκτονική.

Η εν λόγω έρευνα έχει βραβευθεί με Υποτροφία Αριστείας από το Παγκρήτιο Κληροδότημα το έτος 2021 και τώρα προσαρμόζεται και εμπλουτίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις πολιτιστικές διαδρομές.

Η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης θα συνεχιστεί με τη συμβολή του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στη συγκρότηση του συνόλου της πολιτιστικής διαδρομής για την Απελευθέρωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και διακρατικές δράσεις με σχετικό περιεχόμενο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012