Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το έργο "AdVISEr"

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο ΔΕΔΔΗΕ και η εταιρεία Geosense, συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου «Αυτοματοποιημένη εποπτεία εναέριας λήψης του Ελληνικού Δικτύου γραμμών μεταφοράς ρεύματος - AdVISEr», με στόχο την υλοποίηση ενός συστήματος ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους - drone), καταλλήλως εξοπλισμένου με αισθητήρες για την επιτήρηση και ανίχνευση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος, ικανό να εξάγει αποτελέσματα φθορών ή απωλειών σε πραγματικό χρόνο.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου για το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ο Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας (Display Lab) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Στο έργο AdVISEr, το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συμμετέχουν ως εταίροι:

Το έργο "AdVISEr" παρουσιάζεται στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012