Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Υβριδικό ΠΜΣ «Sustainable Engineering and Climate Change» Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2024-2025

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει το ξενόγλωσσο Υβριδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Sustainable Engineering and Climate Change (Αειφόρος Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή)» στις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:

  1. Sustainable Water and Wastewater Management - Αειφόρος Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων
  2. Sustainable Energy - Αειφόρος Ενέργεια

Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:

  • η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και η περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης
  • η προαγωγή της έρευνας που διεξάγεται στις επιστημονικές περιοχές: της Αειφόρου Διαχείρισης Νερού και Υγρών Αποβλήτων και της Αειφόρου Ενέργειας
  • η εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο φοιτητών καθώς και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα έχουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, τεχνογνωσία και δεξιότητες, αποσκοπώντας στην προσφορά εξειδικευμένου έργου, στη διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και στη συνεισφορά στην επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας

 

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ' αποστάσεως μέσω εργαλείων e-learning ή με φυσική παρουσία.

Οι αιτήσεις στο Υβριδικό ΠΜΣ «Sustainable Engineering and Climate Change» υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-graduate.tuc.gr έως και 26/07/2024.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

2024-2025-Call-MSc_ChEnvEng_Sustainable Engineering and Climate Change

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012