Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κριτήρια Σχολής Αρχιτέκτονων Μηχανικών

 

Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν το 2017 εξακολουθούν να ισχύουν και για την τρέχουσα περίοδο (2024), σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της σχολής. Συγκεκριμένα:

 

Ως κριτήρια της Ομάδας Α (ελάχιστα απαιτούμενα) για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ορίζονται τα εξής:

 

Κριτήρια Ομάδα Α  

  • Να είναι εγγεγραμμένος στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και να διατηρεί την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής του άσκησης.
  • Να έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών του.
  • Να μην έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το παρελθόν, δηλαδή να μην έχει εγγραφεί ως «ωφελούμενος» του προγράμματος κατά το παρελθόν.
  • Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πέντε (5) Αρχιτεκτονικούς Σχεδιασμούς.

 

 Κριτήρια Ομάδα Β:

 

  • Η βαθμολογία σε μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί.
  • Ο αριθμός μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.
  • Η ένταξή τους σε ευπαθή ομάδα, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

 

Ο αλγόριθμος κατάταξης των φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για την τρέχουσα περίοδο θα είναι ο εξής:

 

* Ο συνολικός αριθμός ECTS για δίπλωμα χωρίς διπλωματική ισούται με 270, ενώ εάν ο παρανομαστής του κλάσματος είναι μηδέν ή αρνητικός, δηλαδή ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα τότε θα τίθεται ίσος με τη μονάδα. Για εισακτέους πριν το 2008 θα χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες.

 

Διευκρινίζεται ότι:

 

  • Οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν, θα πρέπει να προσκομίζουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά (π.χ., αναλυτική βαθμολογία), καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα. Η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης συνίσταται να γίνει επίσημα μέσω της πύλης του gov.gr  εδώ.

 

  • Ο ανωτέρω αλγόριθμος της Β ομάδας κριτηρίων, θα εφαρμόζεται για όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 29-11-2023, όπου επιβεβαίωθηκε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα κριτήρια που είχαν θεσπιστεί στην 19η Γενική Συνέλευση της Σχολής για το ακαδημαικό έτος 2016-2017 που έλαβε χώρα την 26/4/2017. 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012