Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τετάρτη, 19-6-2019

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2019 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 5 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 04/6/2019 έως 10/6/2019.

Με δεδομένη τη δυνατότητα μεταφοράς ακάλυπτων θέσεων από άλλες Σχολές, υπάρχει επάρκεια θέσεων και συνεπώς όλες οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές, αφού τηρούν τα ελάχιστα κριτήρια της Ομάδας Α.

 

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται με χρήση του αλγόριθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β) είναι οι εξής:

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε 18-6-2019.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται οριστικά εφόσον δεν υπάρχουν αιτήσεις που απορρίπτονται.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012