Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πέμπτη, 25-4-2020

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 7 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 9/6/2020 έως 15/6/2020.

 

Όλες οι αιτήσεις πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής επομένως εγκρίνονται αφού οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή ΗΜΜΥ το 2020 επαρκούν.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 23-6-2020.

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012