Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Σάββατο, 5-9-2020

 

 

Κατά την 3η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση"  το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΧΟΠ, υποβλήθηκαν συνολικά 5 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 17/8/2020 έως 28/8/2020.

 

Δύο από τις αιτήσεις αυτές αποσύρθηκαν άμεσα και δεν εξετάζονται (ΑΜ:2017020059 και 2017020070), ενω μία αίτηση αφορούσε φοιτητή ΜΠΔ και απορρίπτεται (ΑΜ:2014010113). Οι λοιπές δύο αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την Σχολή και επομένως γίνονται δεκτές.

 

 

Τα παραπάνω προέκυψαν βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών την 1-9-2020, που έχει συσταθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχιση των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σε φορείς υποδοχής που θα δηλώσουν, αλλά και τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από την Σχολή.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012