Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Δευτέρα, 8-7-2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2019 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ, υποβλήθηκαν συνολικά 2 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 3/6/2019 έως 10/6/2019.

 

Όλες οι αιτήσεις τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια και εγκρίνονται εφόσον υπάρχει επαρκείς αριθμός διαθέσιμων θέσεων.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται, με χρήση του αλγόριθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β) είναι οι εξής:

   

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 18-6-2019.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012