Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ο άνθρωπος καθημερινά και σε όλες τις δραστηριότητές του χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό. Πόσο όμως κινδυνεύει από αυτόν και πώς μπορεί να προστατευθεί; Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία χρήσιμα, ώστε ο ηλεκτρισμός να μην αποτελεί απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ασφάλεια από το Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρικοί Πίνακες

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012