Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απο τον χώρο αυτό μπορούν να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με:

α) την χρήση εξοπλισμού ή διατάξεων ασφάλειας (π.χ. πυροσβεστικού εξοπλισμού)

β) την δημιουργία ή επέκταση των κανονισμών ασφάλειας που απαιτούνται σε κάθε εργαστηριακό χώρο.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012