Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τεχνικός Ασφαλείας Π.Κ.

Βαρβάρα Βασιλάκου
Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc.
Email: vvasilakou@tuc.gr
Τηλ: 2821037298

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012