Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ο Τεχνικός Ασφάλειας διενεργεί προγραμματισμένους ή έκτακτους ελέγχους σε κάθε χώρο του ιδρύματος καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Η άμεση και στενή συνεργασία με τους εργαζόμενους αποτελεί βασικό στοιχείο για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση κάθε χώρου και των υφιστάμενων κινδύνων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012