Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γενικές Πληροφορίες για τον ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α.)  παρέχει στη διοίκηση, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές (γραπτά και προφορικά) σε θέματα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και την πρόληψη των ατυχημάτων, ελέγχειτα μέτρα ασφαλείας και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων αυτών.  

Αρμοδιότητες Τ.Α.  (περιληπτικά):

1. Έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών, των εγκαταστάσεων , του εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)  και εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. 

2. Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, εποπτέυει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού στους χώρους εργασίας και συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκαπαίδευσης των εργαζομένων.  

Ο Ιατρός Εργασίας (Ι.Α.) παρέχει στην διοίκηση,  στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και σβουλές (γραπτά ή προφορικά) σε θέματα σχετικά με τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. 

Αρμοδιότητες Ι.Ε. (περιληπτικά):

1. Συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας, ψυχολογίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, την οργάνωση παροχής Α΄ Βοηθειών, την αλλαγή θέσεων εργασίας, για λόγους υγείας, των εργαζομένων που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. 

2. Προβαίνει σε Ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, ερευνά αιτίες ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, παραπέμπει τους εργαζόμενους για  συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις, μεριμνά για την μέτρηση παραγόντων (φυσικών, χημικών, βιολογικών).

 

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση όλων των εργαζομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους. Απο εδώ μπορούν να αντλούν σημαντικές πληροφορίες αλλά και να έρχονται σε επαφή με τον Τ.Α και τον Ι.Ε.

Αριθμός 112

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

 

 

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά λύσσας που καταγράφηκαν σε ζώα στην Β. Ελλάδα, το ΚΕΕΛΠΝΟ εξέδωσε οδηγίες αντιμετώπισης για ενδεχόμενα τέτοια περιστατικά. Παρακαλούνται όλοι οι υπάλληλοι του Πολυτεχνείου Κρήτης να λάβουν γνώση για το θέμα αυτό, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ανακοίνωση ΚΕΕΛΠΝΟ

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012