Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τα εργατικά ατυχήματα και τα παρολίγον εργατικά ατυχήματα είναι σημαντικό να αναφέρονται και να καταγράφονται στο Βιβλίο Ατυχημάτων που διατηρεί η Τεχνικός Ασφαλείας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Παρακάτω θα ενημερωθείται για την νομοθεσία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται: 

  • Να επικοινωνήτε άμεσα με την Τεχνικό Ασφαλείας, οπότε και θα μεταβεί η ίδια άμεσα στο τόπο του ατυχήματος για να καταγράψει το ατύχημα. 

Και επίσης,

  • Για σοβαρά ατυχήματα, παρακαλώ να επικοινωνείτε με την Τεχνικό Ασφαλείας οποιαδήποτε ώρα και μέρα στο κινητό της.

 

ΠΟΣΟΧΗ! Η παράβλεψη αναφοράς των εργατικών ατυχημάτων είναι σοβαρή παράβαση. Παρακάτω παραθέτονται οι κυρώσεις του. 

«Εάν ο εργοδότης παραβιάζει την πιο πάνω υποχρέωση του μπορεί να του επιβληθεί με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας

α) πρόστιμο, από πεντακόσια ευρώ (500,00 ευρώ) μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 ευρώ),

β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι ημερών.

Παράλληλα απειλείται ως ποινική κύρωση φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ (900,00 ευρώ) ή και οι δύο αυτές ποινές.»

Εάν έχετε ερωτήματα, στείλτε ερώτημα ή επικοινωνήστε με την Τεχνικό Ασφαλείας.

Νομοθεσία Εργατικών Ατυχημάτων

Διαδικασία Αναγγελίας Εργατικών Ατυχημάτων

Έντυπο άμεσης αναγγελιας εργατικού ατυχήματος

Έντυπο Αναγγελίας Παρολίγον Εργατικού Ατυχήματος

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012