Παρασκευή, 21-6-2019

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2019 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, ΔΕΝ υποβλήθηκαν νέες αιτήσεις  κατά το διάστημα 4/6/2019 έως 10/6/2019.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012