Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παρασκευή, 19-4-2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2019 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικά 73 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 19/3/2019 έως 12/4/2019.

 

Δύο φοιτήτριες με νεότερη ενημέρωση του Γραφείου μέσω e-mail, απέσυραν τις αιτήσεις τους (ΑΜ: 2014060075 & 2013060095)

 

Επίσης, μια αίτηση απορρίφθηκε, αφού αφορούσε φοιτήτρια που έχει ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα (Α.Μ. 2014060090).

 

Όλες οι λοιπές 70 αιτήσεις, πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της σχολής και επομένως εγκρίνονται όλες, εφόσον οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το 2019 είναι 74.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε Τρίτη, 16-4-2019.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012