Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διεθνής τιμητική διάκριση για τον Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Ο Καθηγητής Κώστας Ζοπουνίδης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης αναγορεύθηκε σε αλλοδαπό αντεπιστέλλων μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας (RACEF-Royal Academy of Economic and Finance Sciences of Spain) 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για την τιμητική αυτή διάκριση 
racef.es/en/news/2013/constantin-zopounidis-enters-corresponding-academician-greece
racef.es/en/academicians/corresponding-members/foreign
).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012