Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

O Αναπλ. Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας πρoσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο IEEE RFID 2018

Ο Αναπλ. Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Άγγελος Μπλέτσας έχει προσκληθεί στα πλαίσια του συνεδρίου ΙΕΕΕ RFID 2018 (10-12 Απριλίου), για να δώσει ομιλία με τίτλο ''Batteryless, Ambiently-Powered Internet of Things That Think: An Asynchronous Message Passing Approach'', στην ενότητα Invited Speakers - Hot Topics in RFID. Η ενότητα αυτή αποτελείται μόνο από προσκεκλημένους ομιλητές, και φέτος περιλαμβάνει ερευνητές από το MIT και την Boeing (HRL).

Το συνέδριο IEEE RFID 2018 διεξάγεται παράλληλα με την διεθνή έκθεση RFID στο Orlando, Florida και αποτελεί ένα από τα δύο κύρια ετήσια συνέδρια της IEEE σε τεχνολογίες Radio Frequency Identification (RFID).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--