Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκλογή του Καθηγητή Γεωργίου Χρηστίδη στην Διεθνή Επιστημονική και Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ινστιτούτου QYIM


Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Γεώργιος Χρηστίδης επιλέχθηκε μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Έρευνας Βιομηχανικών Ορυκτών QING YANG (QYIM) στην Κίνα, με θητεία 1-1-2018 έως 31-12-2021. Επίσης ο κος Χρηστίδης έχει εκλεγεί μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής για τη Μελέτη των Αργίλων (AIPEA). Η θητεία του λήγει το 2021. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012