Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ομιλία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος


Στις 27 Ιουνίου 2018, ο Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ο Ιωάννης Μπαζιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έδωσαν ομιλία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Βιέννη), ενώπιον της Επιτροπής για τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space - COPUOS). Εκεί παρουσίασαν θέματα που αφορούν την ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα και την πρωτοβουλία για την εξερεύνηση του πλανήτη Άρη, τα σενάρια για τις συνθήκες κατοίκησης καθώς και το παράδειγμα της ύπαρξης ανάλογων ορυκτών και πετρωμάτων -που μοιάζουν με τα αντίστοιχα του Άρη- στην Ελλάδα.

Σχετικός σύνδεσμος: 
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/technical-presentations.html 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012