Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης και Περιφέρειας Κρήτης για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στις 10-1-2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Νικόλαου Καλογερή και του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Ευάγγελου Διαμαντόπουλου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στην ενέργεια και το περιβάλλον. Μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν και τα πρώτα αποτελέσματα της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε το Δεκέμβριου του 2018 ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή ενέργειας για την λειτουργία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και υλοποιείται από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών και Βιώσιμης Ενέργειας με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Θεοχάρη Τσούτσο.

Η μελέτη αποτελεί τη βάση για την εξοικονόμηση ενέργειας από τις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις των ΤΟΕΒ, καθώς και η εξεύρεση τρόπων μείωσης του κόστους που δαπανάται ετησίως για το ηλεκτρικό ρεύμα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012