Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

English Talks Series Spring 2019 - Dr. Carlo Bicchi 

Στις 27 Μαρτίου 2019 από 13:30 έως 14:30 στο Γλωσσικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο προσκεκλημένος, στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, Καθηγητής Carlo Bicchi (Πανεπιστημίο του Torino) θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο "The Role of Chemical Analysis in Food and Chemical Industry". Εισητήρια διαθέσιμα στο Γλωσσικό Κέντρο από τις 20 Μαρτίου, 2019.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:
Carlo Bicchi has been Full Professor of Pharmaceutical Biology at the Faculty of Pharmacy of University of Turin since 1990. In the same University, he was Director of the Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco from 1992 to 1998 and Dean of the Faculty of Pharmacy from 2001 to 2007. His main field of research is development of analytical technologies for biologically active secondary metabolites in vegetable matrices (essential oils, terpenoids, phenolic compounds and alkaloids) and aroma profiling and fingerprinting of important industrial food crops (coffee, tea, cocoa and hazelnuts). His main topics include Sample preparation; Gas chromatography (GC, GC-MS, Fast-GC, Multidimensional GC), Εnantioselective GC, High pressure liquid chromatography (HPLC, HPLC-MS), Supercritical fluid extraction and chromatography (SFE and SFC), Chemometric methods, fingerprinting and profiling. Carlo Bicchi’s scientific activity is documented by 270 publications in international Journals, and more than 350 plenary lectures, keynote lectures and communications and seminars. He has been Associate Editor of Flavour and Fragrance Journal, member of the advisory board of international journals and member of permanent scientific board of several International Scientific foundations. Carlo Bicchi has also been invited several times to be a member of international juries for professorship (12) and doctorate thesis (49) and Visiting Professor (7) all over the world. He has also been referee for several International Organizations in evaluating international research projects. Since 2016, he is effective member of the Working Group for the Compendium of Botanicals for the European Food Safety Authority (EFSA) In May 2018, Carlo Bicchi was awarded from the Interdisciplinary Group of Separation Science of the Italian Chemical Society with the Giovanni Dugo’s medal for his contribution to the separation science in food analysis.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012