Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Innovation House | Workshop "Κατοχύρωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας" | 13/06/2019 | Πολυτεχνειούπολη

Το Innovation House του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιεί την Πέμπτη 13/6/2019, workshop σχετικά με τις δυνατότητες κατοχύρωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Θα παρευρεθεί ο κος Μάνος Τριχάς, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης, ο οποίος θα μιλήσει για τις διαδικασίες κατοχύρωσης της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τις υπηρεσίες Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΟΒΙ.

Επίσης, παρουσίαση για τις δυνατότητες κατοχύρωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο εξωτερικό θα γίνει από τον Κωνσταντίνο Μπάλα, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης και ώρες 10:00 έως 13:00.

Καλούμε τις ερευνητικές ομάδες και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να παρευρεθούν, όπως δηλώσουν συμμετοχή στο email : mstratakis<at>isc.tuc.gr

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012