Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. 2019-2020

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης των Χανίων αλλά και της Κρήτης ευρύτερα: τον μνημειακό πλούτο, το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον αλλά και την έντονη τουριστική ανάπτυξη,  ώστε ο τόπος ουσιαστικά να αποτελέσει εργαστήριο έρευνας, προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε δύο ειδικεύσεις:

Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»
Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».

Πρόκειται για διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην τομή δύο καίριων ζητημάτων του ελλαδικού αλλά και γενικότερα του μεσογειακού χώρου: του τουρισμού και του πολιτισμού μέσα από την διαχείριση και προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του τοπίου. Η κατανόηση του μεσογειακού τοπίου, τα χωρικά αποτυπώματα των  δυνατοτήτων αλλά και των προβλημάτων της τουριστικής ανάπτυξης, η συμπόρευση πολιτισμού και τουρισμού, οι σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό τουριστικών εγκαταστάσεων αλλά και οι καινοτόμα χωρική διαχείριση του τουριστικού προϊόντος με τις αρχές της αειφορίας και της οικολογίας συνθέτουν τα ενδιαφέροντα της Α' ειδίκευσης.

Η πολιτιστική διαχείριση των μνημείων αλλά και του περιβάλλοντος, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (νέα, έξυπνα συστήματα, ψηφιακές τεχνολογίες και υλικά) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν τα ενδιαφέροντα της Β' ειδίκευσης.

Οι σπουδές είναι διετείς και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, workshops καθώς και ομιλίες διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών. Από την φετινή χρονιά 2019-20 θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων μαθημάτων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω online διαλέξεων.

Και οι δύο ειδικεύσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που προσφέρει η Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό αλλά και επαγγελματικό βασισμένες στην διεπιστημονικότητα παρέχουν στους αποφοίτους τους  ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. 2019-2020

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.arch.tuc.gr 
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012