Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

IEEE Technical Field Award για τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου 

O οργανισμός IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) απονέμει κάθε έτος 32 Technical Field Awards σε όλα τα πεδία δραστηριοποίησής του.

Ο τιμηθείς με το βραβείο 'IEEE Transportation Technologies Award' για το 2020 είναι ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Μάρκος Παπαγεωργίου, για τη συνεισφορά του στη μοντελοποίηση και στον έλεγχο κυκλοφοριακής ροής (“For contributions to traffic flow modelling and operations”).

Το βραβείο IEEE Transportation Technologies Award θεσπίστηκε το 2011, σε αναγνώριση της συνεισφοράς, προσώπων ή επιστημονικών ομάδων, στην πρόοδο των τεχνολογιών που εφαρμόζονται στα Συστήματα Κυκλοφορίας και Μεταφορών και εντός των επιστημονικών πεδίων ενδιαφέροντος του IEEE. Το βραβείο απονέμεται με τη συμμετοχή επτά (7) επιστημονικών κοινοτήτων του IEEE: IEEE Industry Applications Society, IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Intelligent Transportation Systems Society, IEEE Microwave Theory and Techniques Society, IEEE Power Electronics Society, IEEE Power & Energy Society, and IEEE Vehicular Technology Society.

Δείτε την λίστα των τιμηθέντων για το έτος 2020 [2020 IEEE Technical Field Awards and 2019 Herz Award Recipients].
Δείτε την λίστα των τιμηθέντων με το Βραβείο IEEE Transportation Technologies Award [Recipients 2014-2020]

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012