Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ο Καθ. Ν. Πασαδάκης Διευθυντής του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας

Ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικόλαος Πασαδάκης εξελέγη την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 πρώτος Διευθυντής του νεοσύστατου Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) που εδρεύει στα Χανιά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), όπου εντάσσεται το ΙΠΕ, «η εκλογή πραγματοποιήθηκε από 7μελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Προέδρο τον Δρ. Αριστομένη Καραγεώργη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)».

Ο Νίκος Πασαδάκης είναι Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» και Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας «Χημεία και Τεχνολογία Υδρογονανθράκων». Έλαβε το Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού στη «Χημική Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» το 1985 και το Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Φυσικοχημεία» το 1991, αμφότερα από τη Σχολή Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου Λβώφ της πρώην ΕΣΣΔ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ενόργανη ανάλυση και χαρακτηρισμό ενεργειακών πρώτων υλών (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μη συμβατικά καύσιμα), σε χημειομετρικές εφαρμογές, μοντελοποίηση αλληλεξαρτήσεων μεταξύ της χημικής σύστασης πετρελαιοειδών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους, σε αλγορίθμους επεξεργασίας αναλυτικών σημάτων, σε οργανική γεωχημεία με έμφαση στη γεωχημεία πετρελαίου και στην ταυτοποίηση και μελέτη περιβαλλοντικών ρύπων στην παραγωγή, επεξεργασία και χρήση του πετρελαίου. Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει το βιβλίο «Γεωχημεία Πετρελαίου» (Εκδόσεις Τζιόλα, 2015), 55 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 70 εργασίες σε διεθνή συνέδρια με κριτές.

Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Ορυκτά καύσιμα», «Τεχνική Φυσικών Διεργασιών», «Οργανική Γεωχημεία», «Μηχανική Ταμιευτήρων» και «Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων», καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Γεωχημεία Πετρελαίου», «Ανάλυση Δεδομένων και Μοντελοποίηση», «Ανάλυση και Χαρακτηρισμός Πετρελαιοειδών», «Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων Υδρογονανθράκων» και «Φυσικοχημικές Διεργασίες». Επίσης, έχει επιβλέψει 46 διπλωματικές και 25 μεταπτυχιακές εργασίες.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο αναλυτικό βιογραφικό του.

Διαβάστε επίσης την πρώτη του συνέντευξη μετά την εκλογή του.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012