Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» - αιτήσεις από 1η Φεβρουαρίου

H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανική Πετρελαίου» (Petroleum Engineering) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από 01/02/2020 έως 31/08/2020 (για αιτούντες από την Ε.Ε.) και έως 31/05/2020 (για διεθνείς, εκτός Ε.Ε. αιτούντες). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Tο πρόγραμμα είναι Αγγλόφωνο απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στη Μηχανική Πετρελαίου. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διάρκεια σπουδών είναι 12 μήνες πλήρους φοίτησης και παρέχει συνολικά 50 διδακτικές μονάδες (ECTS). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (Master Thesis), η οποία αντιστοιχεί σε 10 επιπλέον διδακτικές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • κα. Χριστίνα Καραβούλια, Γραμματέας ΠΜΣ, τηλ. 28210 37702, info<at>peteng-master.tuc.gr 
  • Καθηγητής Ν. Πασαδάκης, Διευθυντής ΠΜΣ, τηλ. 28210 37669
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012