Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Εθνικό δίκτυο για την κλιματική αλλαγή

Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Απόστολου Βουλγαράκη [DEFACTO/TV Creta,10/03/2020]

Η εναρκτήρια συνάντηση της εμβληματικής δράσης «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της», όπου συμμετέχουν ιδρύματα της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στο θόλο του ιστορικού τηλεσκοπίου Newall στο Αστεροσκοπείο στη Πεντέλη. Το «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της» αποτελεί εμβληματική δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο σχεδιασμός της οποίας ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου και η χρηματοδότηση της υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2019.

Την εναρκτήρια συνάντηση της δράσης χαιρέτησε ο υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, κ. Χρίστος Δήμας, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Tεχνολογίας, καθ. Αθάνασιος Κυριαζής ενώ παρευρέθη και η δρ. Πατρίτσια Κυπριανίδου, πρώην ΓΓΕΤ.

Στη δράση συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, με συντονιστή φορέα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου Κρήτης, από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, είναι οι κ.κ. Μιχάλης Λαζαρίδης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής και ο Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Βουλγαράκης.

Κύριοι στόχοι του Δικτύου είναι η δημιουργία ενιαίας εθνικής βάσης δεδομένων μέσω της συστηματικής συλλογής, ελέγχου και αρχειοθέτησης κλιματικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα καθώς και η αξιοποίηση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων και μεθοδολογιών, η έγκυρη και έγκαιρη διάχυση πληροφοριών προς θεσμικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό διατομεακών πολιτικών (με έμφαση στον τουρισμό, γεωργία, δάση/οικοσυστήματα και πολιτική προστασία) κ.ά.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα με δραματικά αποτελέσματα τα οποία ήδη βιώνουμε, και τα οποία θα ενταθούν στο μέλλον. Η ανάληψη πρωτοβουλιών σαν την σημερινή είναι επιτακτική ανάγκη αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για προσαρμογή αλλά και απομείωση των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012